Brandbestrijding

Brandpreventiedossier & evacuatieplannen

De codex welzijn op het werk, boek III – Titel III, verplicht elke werkgever in het bezit te zijn van een brandpreventiedossier. Door de complexe wetgevingen schakelen de bedrijven steeds sneller een hulplijn hiervoor in. The Belgian NV maakt zich ook sterk in het adviseren en hulp bieden aan uw beleid rond brandveiligheid. 

Wij kunnen voor u  dit dossier van A tot Z opmaken, alsook de onderdelen die in uw huidige dossier ontbreken of aan verbetering vatbaar zijn. 

Onze deskundige mensen stellen alles samen tijdens een bezoek aan uw bedrijf. Zij staan dan ook volledig tot uw beschikking voor alle vragen rond brandveiligheid.  

Inhoud brandpreventiedossier: 

Risicoanalyse Brand (K.B. 28/03/2014) 

 • Volledig gedetailleerd verslag met foto’s. 
 • Vragenlijst en inventarisering van de brandrisico’s 
 • Restwaarde berekening met te ondernemen actiepunten 
 • Levering in hard copy en digitaal 
 • … 

Evacuatieplannen 

 • Standaard geleverd in aluminium klik kader (A3 of A4 formaat) 
 • Vermelding van de blusmiddelen, compartimenten en verhoogde risico’s (alles conform codex) 
 • Bepaling van de evacuatieroute 
 • Signalisaties 
 • Noord gerichte plannen in portret- of landschap modus 
 • Plaatselijke intekening 
 • Eigen tekenafdeling 
 • Digitale aanlevering in DWG en PDF 
 • … 

lnterventiedossier 

 • Geleverd in map voor presentatie aan de inkom van het bedrijf 
 • Interventieplan met aanrij route boor de hulpdiensten 
 • Melding locaties hoogspanning, laagspanning, gasafsluiter, watertoevoer,… 
 • Oplijsting en wijze van opslag gevaarlijke goederen. 
 • Contactgegevens van het interventie team 
 • Eventueel sleutelplan 
 • … 

Intern noodplan  

 • Procedures ‘Wat te doen bij…’ 
 • Arbeidsongeval aangifte formulieren 
 • Samenstelling interventie team 
 • Organigram van het bedrijf 
 • Gebruik branddetetctiesysteem 
 • Contactgegevens hulpdiensten 
 • … 

Opleidingen 

Gebruik blusapparaten: 

 • Theoretische opleiding (soorten blusmiddelen, brandklassen, vuurdriehoek, …) 
 • Praktische opleiding (gebruik van het toestel, 1ste bluspoging op een veilige manier) 

Evacuatie: 

 • Signalisatie  
 • Evacuatie in de wetgeving 
 • Evacuatieleider en zone verantwoordelijke 
 • Toolbox “Wat kunnen wel leren uit een evacuatie oefening” 
 • Tips voor het organiseren van een oefening 
 • Evaluatie van de evacuatieoefening. 

The Belgian kan u ook assisteren in de opmaak van andere inhoudelijke zaken zoals ATEX Explosieveiligheid, Risicoanalyse elektriciteit en de uitwendige invloeden. 

Terug naar onze Brandbestrijding oplossingen