Camerabewaking

VCA en Thermische bewaking

Automatische beeldanalyse 

De laatste jaren wordt er meer en meer gebruik gemaakt van Video Content Analyse (kortweg VCA). Dit laat toe om automatisch videobeelden te analyseren van bepaalde gebeurtenissen. Het is dus mogelijk om zonder menselijke handeling informatie te verzamelen in de vorm van camerabeelden. Bij bijvoorbeeld verdacht gedrag van een persoon, ontstaat een alarmmelding waardoor men in actie kan schieten. 

Toepassingen 

VCA wordt toegepast binnen verschillende beveiligingsoplossingen zoals objectbeveiliging, inbraakdetectie, kentekenherkenning, gezichtsherkenning en het tellen van personen. Een andere toepassing is tailgating filter, dat aangeeft wanneer meerdere objecten binnen een vooraf bepaalde tijdspanne een denkbeeldige lijn of perimeter overschrijden. Verder is er nog dwell filter. Daarmee detecteert men personen of voertuigen die langer dan een vooraf ingestelde tijdspanne binnen de perimeter blijven. Tenslotte is er nog object presence: objecten of personen die een vooraf gedefinieerde zone betreden, genereren een alarm. 

Thermische camerabewaking

Thermische camerabewaking is het meest betrouwbaar om Video content analyses uit te voeren. Dit omdat de detectie ook bij duisternis of slechte weersomstandigheden uitstekend blijft doordat de camera warmtebronnen in een nauwkeurig afgebakende zone detecteert.  

Automatische analyses

De steeds evoluerende markt biedt meer en meer intelligente systemen aan, waardoor automatische analyses kunnen gemaakt worden. De verhoogde kwaliteit en de nieuwe mogelijkheden gaan hand in hand om ongewenste zaken tegen te houden en/of op te sporen. Bewakingscamera’s kunnen perfect gecombineerd worden met uw inbraakbeveiliging en toegangscontrole. 

Terug naar onze Camerabewaking oplossingen