Branddetectie

Thermische scanners

The Belgian heeft voor het eerst succesvol een brandbeveiligingsinstallatie uitgevoerd met behulp van thermische scanners. Dit is een unicum in Europa aangezien de thermische scanner nieuw is op de Europese markt. We geloven dat dit product veel potentieel heeft voor branddetectie en andere toepassingen. Hieronder leest u het verslag. 

De thermische scanner is een infrarood detector die warmtestralingen van een bepaald gebied omzet naar temperatuurwaardes van datzelfde gebied. Deze meet een nauwkeurige temperatuur van -50°C tot 300°C. Via de PC software kan men zowel een minimum als maximum temperatuur alsook een temperatuurtoename instellen. 

De detectieoppervlakte hangt af hoe men de detector monteert en op welke hoogte. Deze kan tegen een muur of tegen het plafond geplaats worden waardoor er een ander detectiegebied gecreëerd wordt. De maximale detectieafstand is 40 meter en de scanner heeft een detectie hoek van 60° x 15°. Via een RS485 interface kan men deze scanner programmeren en de visualisatie raadplegen 

Men kan tot 23 scanners achter elkaar hangen, dit is technische mogelijk maar wordt niet gedaan vanwege de S21-100 norm. Volgens de norm mag 1 onderbreking slechts het detectieoppervlakte verlies van 1600 m2 mag veroorzaken. Stel dat de scanner 100 m2 beveiligt dan zullen er maximaal 15 scanners op 1 lijn geplaatst worden. 

Testopstelling met keuringsbureau Vinçotte 

Voor de testopstelling hebben we 4 scanners gebruikt. Deze hebben we gemonteerd op aftakdozen die we voorzien zijn van wartels. We maakten gebruik van aftakdozen zodat hierin de bekabeling makkelijk aangepast en weggewerkt . De scanner maakt gebuikt van 2 kabels: voeding en data. In de datakabel zijn meerdere draden aanwezig: 2 voor de RS485 communicatie, en 2 voor het alarmsignaal. 

De voorbereide scanners werden in de grote hallen van Tour en Taxis geplaatst. 2 scanners langs iedere zijde. Iedere zijde is voorzien van een kabel waaraan de pc verbonden is om de scanner af te stellen.. 

Nadat de scanners opgehangen waren moesten deze nog getest worden door te werken met vuur. De nodige vuurvergunningen werden hiervoor verkregen. Hiervoor hebben we de nodige vuurvergunningen verkregen. Tijdens deze testen was het gebied afgebakend en waren er brandblussers bij de hand. 

De vuurplaat werd steeds in de uiterste hoeken van het te bewaken gebied geschoven. Via de visualisatie op de PC kunnen er aanwijzingen gegeven worden aan de technieker in de hoogtewerker om de scanner verder af te stellen. 

Het gebied dat de scanner bewaakt is onderverdeeld in blokken, in elke blok wordt de temperatuur van de infraroodstraling weergegeven. Verder wordt de maximum en minimum temperatuur weergegeven die in dit geval 19.59°C en 6.83°C zijn. 

De testen/keuring met Vinçotte waren zeer succesvol. Er waren geen dode zones, er was genoeg overlapping en de scanners reageerden direct wanneer er een brand ontstaat. De finale keuring en opname in de norm zou voor dit najaar gepland staan. 

Configuratie 

Via het bijgeleverde programma kan men de visualisatie raadplegen en de scanner configureren. Zoals in onderstaande afbeelding te zien is, kan men het programma onderverdelen in 2 delen: het bovenste deel dat gebruikt wordt voor de visualisatie terwijl het onderste deel gebruikt wordt voor de scanners te configureren. 

De visualisatie is een rechthoek die verdeeld is in kleinere vierkanten, door de kleurverandering van groen naar rood (kouder naar warmer) kan men zien waar het warmer is t.o.v. de omgeving. Ook wordt er in de vierkanten de temperatuur, minimumtemperatuur en maximumtemperatuur weergegeven. De grote van de vierkanten is afhankelijk van hoe hoog de camera hangt. Deze hing op een hoogte van 16 meter en bewaakte een rechthoek van 6 meter op 20 meter, dus één vierkant is 1,5 meter op 1,25 meter. 

Een alarm wordt geactiveerd wanneer de temperatuur op een meetpunt een bepaalde drempel overschrijdt of/en wanneer een specifieke temperatuurstijging wordt geregistreerd in de loop der tijd (differentieel gedrag). Het overschrijden van een bepaalde drempel stelt men in via ‘Low Alarm’ en High Alarm’. Een stijgend differentieel alarm stelt men in met ‘Increase Alarm’ terwijl een dalend alarm ingesteld wordt met ‘Decrease alarm’. 

Verder kan er constant of manueel gemeten worden. Wanneer continu gemeten wordt, kan u de vernieuwingstijd bepalen. Hierbij heeft u de keuze uit 1,2,4 en 8 Hz wat overeen komt met 1, 0.5, 0.25 en 0.125 seconden. Wanneer alles is geconfigureerd mag men zeker niet vergeten alles weg te schrijven. 

Terug naar onze Branddetectie oplossingen