Branddetectie

Vlamdetectie

Uitstekend alternatief voor branddetectie 

Conventionele branddetectie leidt in sommige omgevingen niet tot het beste resultaat. Denk maar aan keukens, spuiterijen of metaalwerkplaatsen. Op die plaatsen kan door rook, stoom, nevel en dergelijke valse alarmen ontstaan. Ook voor gebieden waar ondanks allerlei beperkingen een zeer betrouwbare branddetectie noodzakelijk is, bestaat een uitstekend alternatief: vlamdetectie. 

Hoe werken vlamdetectoren? 

Vlamdetectoren bestaan in verschillende uitvoeringen, elk met hun eigen werkingsprincipe. Deze detectoren bestaan uit een UV sensor en 2 IR sensoren die reageren op verschillende golflengtes van ultraviolet en infrarode kleurenbanden. De signalen van deze sensors worden door de detector verwerkt en gecontroleerd op karakteristieken van vlammen. De simultane detectie van UV en IR licht door de sensors zal een alarm uitlokken. Vlamdetectoren zijn gekend voor hun snelle en betrouwbare alarmering. 

Types 

Er zijn verschillende types van detectoren. Vooreerst heb je de IR detectoren. Zij worden gebruikt als melder in donkere ruimtes, zoals luchtkanalen en machines. Daarnaast heb je de UV detector reageert op röntgenstraling. Nog een andere variant is de UV/IR detector. Deze combineert beide zaken zodat vrijwel alle vlammen worden gedetecteerd. Zelfs vlammen die voor het blote oog niet zichtbaar zijn, zoals waterstofbranden.

Terug naar onze Branddetectie oplossingen