Nieuws

Nieuwe Camerawet voor bedrijven

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe camerawet van toepassing. Graag informeren we u over de bijkomende verplichtingen die deze wet met zich mee brengt

Alle ondernemingen die hun bewakingscamera’s reeds hadden aangegeven via het e-loket van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL), moeten dat opnieuw doen via de nieuwe applicatie. Er is een overgangsperiode van twee jaar ingesteld om ondernemingen de tijd te geven zich in orde te stellen met de nieuwe aangifteverplichtingen: derhalve hebben ze tot uiterlijk 25 mei 2020 om te voldoen aan de aangifteplicht voor hun camera’s, via www.aangiftecamera.be.