Nieuws

Wim Vandenberghe

Op directieniveau is er een zeer belangrijke en toekomstgerichte versterking gerealiseerd bij The Belgian. Naast Walter Tonoli (huidige CEO) en Benjamin Tonoli (COO) werd Wim Vandenberghe, huidige voorzitter van de raad van bestuur per 15 mei 2022 benoemd tot nieuwe CEO van The Belgian. Wim is reeds meer dan 20 jaar verbonden met The Belgian, eerst als handelspartner later als vertrouweling en adviseur van Walter Tonoli en Benjamin Tonoli.

Wim Vandenberghe heeft jarenlange ervaring op het gebied van management & consultancy in de security sector, voornamelijk als CEO en Managing Director van hightech internationale bedrijven, waaronder Zettler, Notifier en de BEA-Group.

De officiële benoeming van Wim tot CEO ziet Walter Tonoli, eigenaar en voormalig CEO, als een logische stap. “Wim kent The Belgian als geen ander. Hij heeft meermaals bewezen om een organisatie neer te zetten waarin talent zich snel ontwikkelt en kennis gewaarborgd blijft. Twee belangrijke voorwaarden om onze huidige en toekomstige klanten goed te kunnen bedienen”, aldus Walter, eigenaar van The Belgian

Wim bij de aankondiging van zijn benoeming: “Wij willen met The Belgian blijvend groeien door onszelf telkens opnieuw uit te vinden in snel veranderende markten en technologieën zonder het unieke karakter van het familiebedrijf te verliezen. Die uitdaging ga ik graag aan, samen met mijn bijna 75 The Belgian-collega’s. In de 64 jaar van ons bestaan hebben wij een hele sterke reputatie opgebouwd, waarbij de klant op nummer 1 staat. De huidige (technologische) ontwikkelingen kunnen een belangrijke impuls geven aan excellente dienstverlening. Dat is een van de onderwerpen waarover ik in de komende maanden in gesprek ga met meerdere stakeholders.”

Benjamin Tonoli, COO, derde generatie en mede-eigenaar: “The Belgian is Walter Tonoli veel dank verschuldigd. Onder zijn leiding is de afgelopen 40 jaar substantiële groei gerealiseerd en is veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van mensen en systemen. Het is onze gezamenlijke intentie dat Walter Tonoli ook in de toekomst bij The Belgian nauw betrokken blijft, enerzijds in zijn rol als Public Relations Director en anderzijds als adviseur binnen het directieteam en de Raad van Bestuur.”

Mieke Baecke: “Het doet de Raad van Bestuur veel genoegen dat wij in Wim Vandenberghe een uitstekende opvolger hebben, met het elan om de positie van het familiebedrijf The Belgian verder te verstevigen. ”