Nieuws

2023 - 2024 Duurzaamheidsverslag

In 2023 zijn we bij The Belgian gestart met een duurzaamheidstraject. Dit traject is gericht op het harmoniseren van onze familiale waarden met de maatschappelijke uitdagingen van de komende decennia.

Als maatschappij worden we geconfronteerd met diverse complexe problemen, waaronder klimaatverandering, luchtvervuiling, milieurampen en sociale ongelijkheid. Deze uitdagingen raken ons allemaal.

Als bedrijf willen we proactief onze rol hierin onderzoeken en oplossingen op onze eigen schaal vinden. Daarom hebben we besloten te investeren in een duurzame ontwikkelingsbenadering onder begeleiding van Voka – Kamer Van Koophandel Vlaams-Brabant. We evalueerden bij de start hoe we op dat moment al bijdroegen aan de 17 SDG’s om van daaruit een duidelijke strategie op  te stellen voor de verdere duurzame ontwikkeling van The Belgian.

The Belgian is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en haar rol in de samenleving in een internationale en multiculturele omgeving. Wij begrijpen dat het naleven van de huidige wet- en regelgeving en het ondersteunen van fundamentele mensenrechten en het respecteren van gezondheid, veiligheid, milieu en lokale gemeenschappen ons helpen om zaken te doen als verantwoordelijke leden van de samenleving en te kunnen voldoen aan de verwachtingen van al onze belanghebbenden. 

Het is onze verantwoordelijkheid om samen met onze klanten te streven naar een positieve impact op mens, milieu en maatschappij. Daarom is onze strategie ambitieus, met concrete maatregelen.

Met trots presenteren we de belangrijkste initiatieven van The Belgian in dit eerste duurzaamheidsverslag.