Wetgeving Inbraakbeveiliging

Incert inbraak 

Het KB van 19.06.2002 genaamd “KB tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales”, beschrijft de wettelijke reglementen en bepalingen die heden van kracht zijn voor alarmsystemen en hun componenten. 

De omzendbrief van 15 mei 2003 inzake de installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen verduidelijkt de regelgeving beschreven in het KB van 19.06.2002. 

Daarnaast is de erkenning van beveiligingsondernemingen (erkende alarminstallateur) wettelijk geregeld. Deze regelgeving staat beschreven in het KB van 13 juni 2002 genaamd “KB betreffende de voorwaarden tot het verkrijgen van een erkenning als beveiligingsonderneming”. Die regelgeving werd aangevuld door artikels 4 en 6 van het KB van 7 april 2003 betreffende bepaalde bewakingsmethodes. Zie ook SPV 03 (ministerieel rondschrijven) van 27 oktober 2003 en voorral SPV 02 van 19 juni 2003. 

Lees hier meer 

Onderhoud inbraak 

A) INSTALLATIE EN ONDERHOUD VAN HET ALARMSYSTEEM – KB 2007 

Installatie 

Wanneer een particulier zijn eigen alarmsysteemi installeert, is deze niet meer verplicht het alarmsysteemi te laten controleren door een erkende beveiligingsonderneming, alvorens zijn systeem onder spanning te zetten. Wanneer deze particulier zijn systeem niet zelf installeert, moet dit steeds geplaatst worden door een erkende beveiligingsonderneming. 

Onderhoud 

De gebruikeri is er verantwoordelijk voor dat zijn alarmsysteemi jaarlijks wordt onderhouden. Hij kan dit zelf doen, indien hij het niet zelf doet moet hij beroep doen op een erkende beveiligingsonderneming. Indien het onderhoud gebeurt door een erkende beveiligingsonderneming, geeft deze een attest af. Het jaarlijks onderhoudi blijft bestaan, maar er is geen wettelijke verplichting meer om een contract af te sluiten dat voorziet in een jaarlijks onderhoudi door een erkende beveiligingsonderneming. 

B) VOOR INCERT 

Het jaarlijks onderhoud moet door een gecertificeerde INCERT installateur gebeuren. Zonder onderhoudscontract mag de eindklant de conformiteitsverklaring niet krijgen. 

Electronische aangifte van uw alarmsysteem 

In dit document  vindt u meer info over de reglementering van de elektronische aangifte van uw inbraaksysteem 

Bent u graag op de hoogte? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven

Contacteer ons voor uw service oplossingen

Contacteer ons