Branddetectie

Gasdetectie

Preventieve veiligheidsmaatregelen

Industriële processen kunnen schadelijke stoffen met zich meebrengen. Gasdetectie maakt deel uit van een reeks preventieve veiligheidsmaatregelen die een abnormale concentratie gas in een specifieke omgeving detecteren voordat het de oorzaak kan zijn van dramatische gevolgen voor goederen en mensen (explosies, brand, vergiftiging…).

Gaslek = onderbreking van de gastoevoer

De gas- en CO-installatie combineert twee soorten detectoren en is zeer gebruiksvriendelijk. De bediening gebeurt via een LCD-touchscreen. Zodra de installatie een gaslek opmerkt, wordt de gastoevoer onderbroken door de veiligheidsklep. In de meeste industrieën is gasdetectie opgenomen in het veiligheidsplan om risico’s en gevaren te verminderen.

Terug naar onze Branddetectie oplossingen